Starám sa o človeka s demenciou

Ak ste rodinným alebo profesionálnym opatrovateľom človeka s demenciou, pravdepodobne máte v hlave mnoho otázok. Prečítajte si informácie o príznakoch a priebehu ochorenia, ale aj o praktických riešeniach a možnostiach podpory, ktoré vám môžu pomôcť v tejto situácii.

Podpora opatrovateľov

Ak sa staráte o človeka s demenciou, nemusíte v tom byť sám. Je viacero možností, kde môžete nájsť pomoc.

Je demencia dedičná?

Dedičnosť demencie závisí od jej typu – pri niektorých je vplyv génov malý, pri iných výraznejší.

Typy demencie

Demencia môže byť zapríčinená rôznym ochoreniami mozgu, podľa čoho rozlišujeme viaceré typy demencií.

Príznaky demencie

Bez ohľadu na typ demencie môžeme rozlíšiť tri základné okruhy jej prejavov.

Liečba demencie

Väčšina typov demencií sa nedá vyliečiť, ale existujú spôsoby, ako ich priebeh spomaliť.

Kde nájdem pomoc

Problémy s pamäťou sa neoplatí podceňovať. Už pri prvých pochybnostiach môžete získať odbornú pomoc.