Všetko o demencii

Demencia je termín, ktorý zastrešuje určitý súbor príznakov a ktorý môže byť zapríčinený rôznymi poruchami mozgu, podľa čoho rozlišujeme rôzne typy demencií. Demencie sú jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe.

Príznaky demencie

Bez ohľadu na typ demencie môžeme rozlíšiť tri základné okruhy jej prejavov.

Typy demencie

Demencia môže byť zapríčinená rôznym ochoreniami mozgu, podľa čoho rozlišujeme viaceré typy demencií.

Liečba demencie

Väčšina typov demencií sa nedá vyliečiť, ale existujú spôsoby, ako ich priebeh spomaliť.

Je demencia dedičná?

Dedičnosť demencie závisí od jej typu – pri niektorých je vplyv génov malý, pri iných výraznejší.

Ako trénovať pamäť

Pamäť a iné poznávacie funkcie sú pri demencii najviac poškodené, ale existujú spôsoby, ako ich trénovať.

Podpora opatrovateľov

Ak sa staráte o človeka s demenciou, nemusíte v tom byť sám. Je viacero možností, kde môžete nájsť pomoc.

Kde nájdem pomoc

Problémy s pamäťou sa neoplatí podceňovať. Už pri prvých pochybnostiach môžete získať odbornú pomoc.