Ako trénovať pamäť

Pamäť a iné poznávacie funkcie sú pri demencii najviac poškodené, ale existujú spôsoby, ako ich trénovať.

Naše poznávacie funkcie (pamäť, myslenie, reč), ktoré sú pri demencii ohrozené, musíme udržiavať neustále aktívne. Môžeme tak urobiť tým, že sa začneme učiť nový cudzí jazyk, naučíme sa lúštiť sudoku alebo novú báseň. Toto všetko sú aktivity, ktoré sú pre nás mentálne stimulujúce.

Medzi mentálne stimulujúce aktivity patrí aj kognitívny tréning, ktorý predstavuje spôsob, ako posilňovať naše poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností. Ide o špeciálne zacielené cvičenia a iné aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj pamäťových a iných poznávacích funkcií.

Ako funguje kognitívny tréning?

Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni. Udržiavajú tak celý mozog aj jeho časti v stavoch vysokej výkonnosti a sú prevenciou úbytku pamäťových zručnosti pri procesoch starnutia aj pri chorobách a iných negatívnych javoch.

Vzdelanie, komplexné mentálne aktivity a kognitívny tréning by mali pôsobiť ochranne na základe vytvárania silnej a bohatej siete nervových buniek v mozgu a upevňovania spojení medzi neurónmi, čo v prípade vzniku demencie odďaľuje prejav symptómov. Metódy tréningu pamäti účinne podporujú tvorbu nových, najmä neobvyklých nervových spojení a značnú hustotu ich sietí.

Pre koho je kognitívny tréning určený?

Tréning poznávacích funkcií je určený najmä pre:

  • aktívnych seniorov, ktorí pociťujú len bežné problémy s pamäťou a chceli by si ju zlepšiť a tráviť svoj čas zmysluplnou aktivitou;
  • seniorov s miernou poruchou poznávania, ktorí môžu svojou aktivitou zlepšiť svoj stav alebo spomaliť proces zhoršovania do demencie;
  • seniorov s demenciou, ktorým kognitívny tréning pomôže spomaliť zhoršovanie ich stavu a udržať ich poznávacie funkcie dlhšie na dobrej úrovni;
  • ľudí v produktívnom veku, ktorým nestačí mentálna aktivita v práci a chceli by zvýšiť stimulovanie svojich poznávacích funkcií.

Kognitívny tréning pôsobí v smere:

  • zlepšenia poznávacích funkcií;
  • oddialenia prejavov poškodenia poznávacích funkcií;
  • spomalenia zhoršovania poznávacích funkcií.

Kognitívny tréning je možné realizovať individuálnou alebo skupinovou formou. Na Slovensku je niekoľko certifikovaných odborníkov, ktorí ponúkajú kognitívny tréning. Ide o trénerov, ktorých vzdeláva a tréningy zastrešuje Centrum MEMORY. Na Slovensku už dokonca existujú aj pracovné zošity pre individuálne trénovanie pamäti v domácich podmienkach.