Kde nájdem pomoc

Problémy s pamäťou sa neoplatí podceňovať. Už pri prvých pochybnostiach môžete získať odbornú pomoc.

V prípade, že pociťujete problémy s pamäťou alebo ste ich postrehli u blízkej osoby, odporúčame vám ísť sa poradiť. Ak už máte diagnostikovanú demenciu vy alebo váš príbuzný, existujú viaceré služby, ktoré môžete využiť.

Ak vás alebo vášho príbuzného trápia problémy s pamäťou v bežnom živote

Všeobecný lekár – ak idete k lekárovi na prehliadku, spomeňte mu, že začínate pociťovať problémy s pamäťou. Môže vám urobiť orientačný test alebo vám odporučiť špecialistov vo vašom okolí, ktorí vám pomôžu;

Klinický psychológ – psychológ vám vyšetrí pamäť a iné poznávacie funkcie. Zistí, či sú na dobrej úrovni alebo je u vás podozrenie na demenciu. Na základe výsledku testov vás pošle na vyšetrenie k neurológovi alebo psychiatrovi;

Neurológ alebo psychiater – sú zodpovední za potvrdenie diagnózy na základe vyšetrenia krvi a mozgu a taktiež sú tými odborníkmi, ktorí vám v prípade potvrdenia určitého typu demencie predpíšu lieky;

Centrum vo vašom meste, ktoré sa zaoberá poruchami pamäti – niektoré centrá zastrešujú viacerých odborníkov, ktorí vám spravia všetky vyšetrenia potrebné na určenie diagnózy (psychológov, liečebných pedagógov, psychiatrov, neurológov). Niektoré z nich poskytujú taktiež bezplatné vyšetrenie pamäti.

Ak vy alebo váš príbuzný máte demenciu

Okrem liekov, ktoré vám predpísal lekár, máte možnosť využiť nefarmakologické prístupy v liečbe demencií. Rozličné terapie a aktivizácia môžu veľmi efektívne doplniť liečbu liekmi. Hoci bývate doma, niektoré zariadenia vám umožnia prísť na hodinu tréningu pamäti, arteterapie alebo iných terapií. Zistite u vášho lekára, v centrách pre seniorov, denných stacionároch alebo centrách zameraných na poruchy pamäti, či nie je takáto ponuka aj vo vašom meste. Rôzne formy nefarmakologické prístupov poskytuje Centrum MEMORY.

Ak potrebujete komplexnú starostlivosť

Máte možnosť využiť dostupné sociálne služby vo vašom okolí :

  • opatrovateľská služba – vyškolený personál so skúsenosťami s prácou s ľuďmi s demenciou môže prísť k vám domov;
  • denné centrum – zariadenia pre ľudí s demenciou, ktoré robia program pre ľudí s demenciou od rána do poobedných hodín;
  • 24 hodinová starostlivosť – centrá, ktoré umožňujú dlhodobý pobyt a starostlivosť o ľudí s demenciou.

Ak potrebujete podporu a úľavu

Diagnóza demencie má veľký dopad na človeka, ktorý ju má aj na jeho rodinu a môže byť ťažké túto situáciu zvládnuť. Informujte sa u vášho lekára alebo v zariadeniach pre ľudí s poruchami pamäti a demenciou, či vo vašom meste nie je zorganizovaná podporná skupina, na ktorej sa stretávajú ľudia, ktorí zápasia s podobnou chorobou.

Viac informácií nájdete v sekcii Podpora opatrovateľov.