Typy demencie

Demencia môže byť zapríčinená rôznym ochoreniami mozgu, podľa čoho rozlišujeme viaceré typy demencií.